رهبر معظم انقلاب :

اهمیت فضای مجازی و حوزه سایبری به اندازه اهمیت انقلاب است .

درباره ما

قرار گاه سایبری شهید محمد رضا مقدسیان افتخار دارد که با بیش از 2 سال سابقه  درخشان در حوزه سایبری و فضای
مجازی و بخش IT کشور مشغول به فعالیت بوده . 
وخدا رو شاکر است که در حد توان خود به بخش سایبری و IT کشور کمک کرده است .
ودراین راه به اموزش جوانان و مردم قدر شناس این سرزمین در حوزه های مربوطه پرداخته است .